Aile Hukuku

Büromuz,
 • nişanın bozulması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • edinilmiş mallara katılmaya, mal ayrılığına, paylaşmalı mal ayrılığına, genel mal ortaklığına veya sınırlı mal ortaklığına ilişkin mal rejimi sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • aile konutu şerhinin tapu siciline işlenmesine ilişkin işlemlerin yapılmasında,,
 • evlilik birliğini temsil yetkisinin sınırlandırılması veya kaldırılması veya geri alınması davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • ailenin geçimi için eşlerin yapacağı parasal katkının belirlenmesi davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • eşlerin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması veya kaldırılması davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • mevcut mal rejiminin mal ayrılığı rejimine dönüştürülmesi veya eski rejime dönülmesi davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • evliliğin butlanı davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • evliliğin iptali davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • ayrılık davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • anlaşmalı boşanma davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • boşanma davaları ile birlikte veya sonradan maddi ve manevi tazminat ve nafaka davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,,
 • boşanma davaları ile birlikte veya sonradan velayet veya çocukla şahsi ilişki kurulması veya velayetin kaldırılması davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,,
 • nafakanın uyarlanması davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • mal rejiminin tasfiyesi, değer artış payı, denkleştirme, artık değer talep etme davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • soybağının kurulması, soybağının reddi veya tanımanın iptali davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • evlat edinme veya evlatlık ilişkisinin kaldırılması davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • çocuk mallarının yönetiminin anne veya babadan alınması davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • aile vakfı için vakıf sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde ve aile vakfının kurulmasında,
 • aile ortaklığı için ortaklık sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde ve aile ortaklığının kurulmasında,
 • aile yurdu için yurt sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde ve aile ortaklığının kurulmasında,
 • aile vakfının veya aile ortaklığının yahut aile yurdunun sona erdirilmesinde ve tasfiye edilmesinde,
 • aile vakfının veya aile ortaklığının yahut aile yurdunun feshi davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • vasi veya veya yasal danışman yahut kayyum atanması davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • vasi veya veya yasal danışman yahut kayyum ilişkisinin kaldırılması davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.