Av. Dr. Üner Dağ’ın Bilimsel Yayınları

 • Banka Kartlarının ve Kredi Kartlarının Hukuka Aykırı Kullanılmasından Doğan Hukuki Ve Cezai Sorumluluk, Dijital Dünyada Suç Ve Güvenlik Sempozyumu, İstanbul 15.12.2006, Sahife 141-160
 • Çekle İlgili Son Düzenlemeler, Para Haftalık Ekonomi-Haber Dergisi, Sayı: 2002/06 (388), Sahife 50-51
 • Ticaret Borsaları, Prof.Dr.Ömer Teoman’a 55’nci Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002, Sahife 255-321
 • Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde Genel Kurula İştirakin ve Oy Hakkını Kullanmanın Bir Şartı Olarak Tevdi Mükellefiyeti, Prof.Dr.Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995, Sahife 90-118
 • Anonim Şirketlerde Katılma Hakkının Devri Sorunu Ve Bu Hakkı Devralan Şahsın Şirket Karşısındaki Hukuki Durumu, Prof.Dr.Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul 1995, Sahife 53-75
 • Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Açısından Oy Hakkının Kazanılması Ve Kullanılması, İstanbul 1994
 • Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Kazanılması Ve Kullanılması, Doktora Tezi, İstanbul 1992
 • Ortakların Pay Defterini Tetkik Etme Hakkını Haiz Bulunup Bulunmadıkları Sorunu, İktisat Ve Maliye Dergisi, Cilt 36, Sayı 12 (Aralık 1989), Sahife 487-492
 • Pay Defterinin Niteliği Ve Anonim Ortaklığın Pay Sahiplerine İlişkin Diğer Kayıtları, İktisat Ve Maliye Dergisi, Cilt 36, Sayı 4 (Nisan 1989), Sahife 152-157
 • Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devrinde Pay Defterinde Kayıtlı Bulunmayan Yeni Malikin Hukuki Durumu, İktisat Ve Maliye Dergisi, Cilt 34, Sayı 5 (Ağustos 1987), Sahife 179-187
 • Tüketicinin Korunmasına İlişkin Mevzuat Hükümleri Ve Bunların Getirdiği Sistemin Çağdaş Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi II, Tüketici Dergisi, Cilt I, Sayı 4 (Nisan 1986), Sahife 3-4
 • Tüketicinin Korunmasına İlişkin Mevzuat Hükümleri Ve Bunların Getirdiği Sistemin Çağdaş Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi I, Tüketici Dergisi, Cilt I, Sayı 3 (Mart 1986), Sahife 25-27
 • Türk Hukukunda Kabul Kredisi, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 59, Sayı 10-11-12 (Ekim-Kasım-Aralık 1985), Sahife 901-927
 • Kabul Kredisi, İktisat Ve Maliye Dergisi, Cilt 32, Sayı 6 (Eylül 1985), Sahife 210-227
 • Gayrinakdi Kredilerin Bir Türü Olarak Kabul Kredisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1984
 • Yargıtay’ın Anonim Ortaklıklara İlişkin 1982 Yılında Yayınlanmış Kararları Ve Değerlendirilmesi II, İktisat Ve Maliye Dergisi, Cilt 30, Sayı 12 (Mart 1984), Sahife 474-490
 • Yargıtay’ın Anonim Ortaklıklara İlişkin 1982 Yılında Yayınlanmış Kararları Ve Değerlendirilmesi I, İktisat Ve Maliye Dergisi, Cilt 30, Sayı 11 (Şubat 1984), Sahife 426-445
 • Senetlerin Üçüncü Şahıslara Karşı İspat Kuvveti, Seminer Çalışması, İstanbul 1980