Publications by Av. Dr. Uner Dag

 • Banka Kartlarının ve Kredi Kartlarının Hukuka Aykırı Kullanılmasından Doğan Hukuki Ve Cezai Sorumluluk Dijital Dünyada Suç Ve Güvenlik Sempozyumu, Istanbul 15.12.2006, Page 141-160
 • Çekle İlgili Son Düzenlemeler Para Haftalık Ekonomi-Haber Dergisi, Number 2002/06 (388), Page 50
 • Ticaret Borsaları Prof.Dr.Ömer Teoman’a 55’nci Yaş Günü Armağanı, Istanbul 2002, Page 255-321
 • Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde Genel Kurula İştirakin ve Oy Hakkını Kullanmanın Bir Şartı Olarak Tevdi Mükellefiyeti Prof.Dr.Reha Poroy’a Armağan, Istanbul 1995, Page 90-118
 • Anonim Şirketlerde Katılma Hakkının Devri Sorunu Ve Bu Hakkı Devralan Şahsın Şirket Karşısındaki Hukuki Durumu Prof.Dr.Hayri Domaniç’e Armağan, Istanbul 1995, Page 53-75
 • Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Açısından Oy Hakkının Kazanılması Ve Kullanılması İstanbul 1994
 • Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Kazanılması Ve Kullanılması Doktora Tezi, İstanbul 1992
 • Ortakların Pay Defterini Tetkik Etme Hakkını Haiz Bulunup Bulunmadıkları Sorunu İktisat Ve Maliye Dergisi, Volume 36, Number 12 (December 1989), Page 487-492
 • Pay Defterinin Niteliği Ve Anonim Ortaklığın Pay Sahiplerine İlişkin Diğer Kayıtları İktisat Ve Maliye Dergisi, Volume 36, Number 4 (April 1989), Page 152-157
 • Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devrinde Pay Defterinde Kayıtlı Bulunmayan Yeni Malikin Hukuki Durumu İktisat Ve Maliye Dergisi, Volume 34, Number 5 (August 1987), Page 179-187
 • Tüketicinin Korunmasına İlişkin Mevzuat Hükümleri Ve Bunların Getirdiği Sistemin Çağdaş Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi II Tüketici Dergisi, Volume I, Number 4 (April 1986), Page 3-4
 • Tüketicinin Korunmasına İlişkin Mevzuat Hükümleri Ve Bunların Getirdiği Sistemin Çağdaş Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi I Tüketici Dergisi, Volume I, Number 3 (March 1986), Page 25-27
 • Türk Hukukunda Kabul Kredisi İstanbul Barosu Dergisi, Volume 59, Number 10-11-12 (October-November-December 1985), Page 901-927
 • Kabul Kredisi İktisat Ve Maliye Dergisi, Volume 32, Number 6 (September 1985), Page 210-227
 • Gayrinakdi Kredilerin Bir Türü Olarak Kabul Kredisi Yüksek Lisans Tezi, Istanbul 1984
 • Yargıtay’ın Anonim Ortaklıklara İlişkin 1982 Yılında Yayınlanmış Kararları Ve Değerlendirilmesi II İktisat Ve Maliye Dergisi, Volume 30, Number 12 (March 1984), Page 474-490
 • Yargıtay’ın Anonim Ortaklıklara İlişkin 1982 Yılında Yayınlanmış Kararları Ve Değerlendirilmesi I İktisat Ve Maliye Dergisi, Volume 30, Number 11 (February 1984), Page 426-445
 • Senetlerin Üçüncü Şahıslara Karşı İspat Kuvveti Seminer Çalışması, Istanbul 1980