Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Büromuz,
  • ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat, sinema eserleri ile işlemeler ve derlemeler gibi fikri mülkiyetin korunmasıyla ilgili davaların (tespit, tecavüzün durdurulması, tecavüzün önlenmesi, maddi ve manevi tazminat, malların toplatılması, kararın ilan olunması) açılmasında veya açılmış olan davaların savunulmasında,
  • patentlerin ve faydalı modellerin korunmasıyla ilgili davaların (tespit, tecavüzün durdurulması, tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi tazminat, malların toplatılması, toplatılan mallar üzerinde mülkiyetin tanınması, tecavüzün devamının önlenmesi, kararın ilan olunması) açılmasında veya açılmış olan davaların savunulmasında,
  • markaların korunmasıyla ilgili davaların (tespit, tecavüzün durdurulması, tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi tazminat, malların toplatılması, toplatılan mallar üzerinde mülkiyetin tanınması, tecavüzün devamının önlenmesi, kararın ilan olunması) açılmasında veya açılmış olan davaların savunulmasında,
  • endüstriyel tasarımların korunmasıyla ilgili davaların (tespit, tecavüzün durdurulması, tecavüzün önlenmesi, tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi tazminat, malların toplatılması, toplatılan mallar üzerinde mülkiyetin tanınması, tecavüzün devamının önlenmesi, kararın ilan olunması) açılmasında veya açılmış olan davaların savunulmasında,
  • coğrafi işaretlerin korunmasıyla ilgili davaların (tespit, tecavüzün durdurulması, tecavüzün önlenmesi, tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi tazminat, malların toplatılması, toplatılan mallar üzerinde mülkiyetin tanınması, tecavüzün devamının önlenmesi, kararın ilan olunması) açılmasında veya açılmış olan davaların savunulmasında,
  • entegre devre topoğrafyalarının korunmasıyla ilgili davaların (tespit, tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi tazminat, malların toplatılması, toplatılan mallar üzerinde mülkiyetin tanınması, tecavüzün devamının önlenmesi, kararın ilan olunması) açılmasında veya açılmış olan davaların savunulmasında,
  • yeni bitki çeşitlerinin korunmasıyla ilgili davaların (tespit, tecavüzün durdurulması, tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi tazminat, malların toplatılması, toplatılan mallar üzerinde mülkiyetin tanınması, tecavüzün devamının önlenmesi, kararın ilan olunması) açılmasında veya açılmış olan davaların savunulmasında,
  • fikri ve sınai mülkiyetle ilgili olarak akdolunacak sözleşmelerinin, özellikle devir, lisans ve rehin sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
  • fikri ve sınai mülkiyet hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
  • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.