Haksız Rekabet Hukuku

Büromuz,
  • dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlarda bulunulması, sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltilmesi, başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanılması, üretim ve iş sırlarının hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi, iş şartlarına uyulmaması, dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanılması halinde fiili bizzat işleyenlere karşı ve / veya haksız rekabet fiili, hizmetlerini veya işlerini gördükleri sırada çalışanlar veya işçiler tarafından işlenmiş olursa, istihdam edenlere karşı, haksız rekabet fiili, her türlü basın, yayın, iletişim ve bilişim işletmeleriyle, ileride gerçekleşecek teknik gelişmeler sonucunda faaliyete geçecek kuruluşlar aracılığıyla işlenmişse, basında yayımlanan şeyin, programın; ekranda, bilişim aracında veya benzeri ortamlarda görüntülenenin; ses olarak yayımlananın veya herhangi bir şekilde iletilenin sahipleri ile ilan veren kişilere karşı, bunların onayı veya haberi yoksa veya bunlar gösterilemiyorsa yahut bunlara karşı türk mahkemelerinde dava açılamıyorsa, yazı işleri müdürüne, genel yayın yönetmenine, program yapımcısına, görüntüyü, sesi, iletiyi, yayın, iletişim ve bilişim aracına koyan veya koyduran kişiye ve ilan servisi şefine; bunlar gösterilemiyorsa, işletme veya kuruluş sahibine karşı mevcut durumun olduğu gibi korunması, haksız rekabet sonucu oluşan maddi durumun ortadan kaldırılması, haksız rekabetin önlenmesi ve yanlış veya yanıltıcı beyanların düzeltilmesi ve diğer tedbirlerin istenmesinde veya veya müvekkillere karşı alınmış olan bu türden tedbirlere itiraz olunmasında,
  • yukarıda sayılan haksız fiil hallerinde yukarıda sayılan kişilere karşı fiilin haksız olup olmadığının tespiti, haksız rekabetin men’i, haksız rekabetin sonucu oluşan maddi durumun ortadan kaldırılması, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesi ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhası, kusur varsa zarar ve zıyanın tazmini, şartların varlığında manevi tazminat davası açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
  • yukarıda sayılan haksız fiil hallerinde yukarıda sayılan kişilere karşı suç duyurusunda bulunulmasında, suç duyurusu üzerine failler hakkında ceza davası açılması halinde, ceza davasının müvekkil adına takip olunmasında veya veya müvekkillere karşı yapılmış olan bu türden suç duyurularına karşı itiraz olunmasında veya suç duyurusu üzerine müvekkil hakkında ceza davası açılması halinde, ceza davasının müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
  • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.