Miras Hukuku

Büromuz,
  • vasiyetnamelerin, miras sözleşmelerin, tek taraflı ve çift tarafı mirastan feragat sözleşmelerinin, miras taksim sözleşmelerinin, miras hissesinin temliki sözleşmesinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
  • vasiyetnamenin iptali davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
  • tenkis davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
  • mirasçılık (veraset) belgesi davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
  • mirasın reddi davalarının, mirasın reddinin iptali davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
  • mirasçılıktan çıkarılmaya karşı itiraz davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
  • miras sebebiyle istihkak davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
  • mirasın taksimi davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
  • miras hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
  • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.