Özelleştirme Hukuku

Büromuz,
  • Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan özelleştirmelerde ihalelerine iştirak etmek isteyen yerli veya yabancı sermayeli şirketlerin ihalelere iştirak edebilmesi için gereken hukuki desteğin sağlanmasında,
  • özellikle ihalelerle ilgili dokümanların hazırlanmasında, ihalelerle ilgili sürecin takip olunmasında,
  • ihalelerden sonra idare ile yapılacak sözleşmelerin Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı mevzuat ve Özelleştirme İdaresi kararları çerçevesinde müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
  • ihalenin kazanılmasından sonra özelleştirme kapsamında öngörülen yatırımın gerçekleştirilebilmesi için yapılacak işlemlerle ilgili olarak ve yatırımın finanse edilebilmesi için alınacak kredilerle ilgili olarak gereken hukuki desteğin verilmesinde,
  • özellikle yatırımın gerçekleştirilebilmesi için yapılacak işlemlere ilişkin sözleşmelerin ve yatırımın finanse edilebilmesi için alınacak kredilere ilişkin sözleşmelerin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde, Özelleştirme İdaresi tarafından verilen kararlar aleyhine Danıştay nezdinde dava açılmasında,
  • özelleştirme hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
  • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.