Proje Finansman Danışmanlığı

Büromuz,
  • projelerin finanse edilebilmesi için gerekli alt yapının hazırlanmasında,
  • proje kapsamında öngörülen yatırımın gerçekleştirilebilmesi için yapılacak işlemlerle ilgili olarak ve yatırımın finanse edilebilmesi için alınacak kredilerle ilgili olarak gereken hukuki desteğin verilmesinde,
  • özellikle yatırımın gerçekleştirilebilmesi için yapılacak işlemlere ilişkin sözleşmelerin ve yatırımın finanse edilebilmesi için alınacak kredilere ilişkin sözleşmelerin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde, bu kapsamda akdedilecek sözleşmelerin Türk hukukuna ve mevzuatına uygunluğunun denetimine ilişkin raporların hazırlanmasında,
  • proje finansmanı ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
  • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.