Sözleşme Hukuku

Büromuz,
  • her türlü sözleşmelerinin, özellikle satım, menkul satımı, hayvan satımı, gayrimenkul satımı, taksitle satım, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satım, numune üzerine satım, konsinye satım, tek satıcılık, keşif ve muayene şartıyla satım, alım, önalım, gerialım, trampa, bağışlama, kira, adi kira, hasılat kirası, finansal kiralama, lisans, alt lisans, ariyet, karz, hizmet, eser, inşaat, kat karşılığı inşaat, taşeronluk, yayın, vekalet, alt vekalet, acentalık, komüsyonculuk, tellallık, bayilik, kara, demiryolu, deniz ve hava taşıma,saklama, kefalet, garanti, üçüncü kişinin fiilini taahhüt, adi şirket, kollektif, komandit, anonim, limited, paylı komandit, kooperatif, ibra, sulh, alacağın temliki, faktoring, cari hesap, barter, joint-venture, franchising, sponsorluk, danışmanlık, menajerik, abonelik, reklam, bakım, gizlilik, mevduat, genel kredi, kredi, kredi kartı, özel okul, yönetim, yönetim danışmanlığı, miras sözleşmesi, vasiyetnamenin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
  • sözleşme hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
  • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.