Taşıma Hukuku

Büromuz,
  • karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yapılacak taşımalar nedeniyle çıkacak ihtilafların çözümünde,
  • karayoluyla alakalı Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) nedeniyle çıkacak ihtilafların çözümünde,
  • Otobüs Ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılı Anlaşması (INTERBUS) nedeniyle çıkacak ihtilafların çözümünde,
  • Uluslararası Kara Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) nedeniyle çıkacak ihtilafların çözümünde,
  • demiryoluyla alakalı Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF), A Eki Yolcu Ve Bağaj Taşıma (CIV), B Eki Eşya Taşıma (CIM) nedeniyle çıkacak ihtilafların çözümünde,
  • havayoluyla alakalı Uluslararası Hava Taşımlarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşmesi (Varşova Konvansiyonu), Varşova Konvansiyonu'nun eki olan 1955 tarihli Lahey Protokolü, 1961 tarihli Guadalajara Protokolü, 1971 tarihli Guatemala City Protokolü, 1975 tarihli 1 sayılı Montreal Ek Protokolü, 1975 tarihli 3 sayılı Montreal Ek Protokolü, 1975 tarihli 4 sayılı Montreal Ek Protokolü, Milletlerarası Sicil Havacılık Anlaşması (Şikago Konvansiyonu), Şikago Konvansiyonu'nun 1968 tarihli Buenos Aires Ek Protokolü, 1977 tarihli Montreal Ek Protokolü, 1956 tarihli Avrupa Dahili Tarifesiz Hava Servislerinin Ticari Hakları Mevzuundaki Çok taraflı Anlaşması, Milletlerarası Hava Ulaştırma Sözleşmesi, Milletlerarası Hava Servisleri Transit Sözleşmesi nedeniyle çıkacak ihtilafların çözümünde,
  • karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımaları ile ilgili olarak akdolunacak sözleşmelerin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
  • taşıma hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
  • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.