Telekomünikasyon Hukuku

Büromuz,
 • elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya alt yapısı kurmak için gereken iznin alınmasında,
 • numara, frekans, uydu pozisyonu gibi kaynak tahsisi için gereken iznin alınmasında,
 • telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek için frekans tahsis ve tescil işlemleri için gereken iznin alınmasında,
 • telsiz ruhsatnamesi alınmasında,
 • uydu pozisyonu tahsis ve tescil işlemleri için gereken iznin alınmasında,
 • sahil telsiz istasyonları ve deniz ve hava bandı telsiz sistemleri kurmak ve işletmek için frekans tahsis ve tescil işlemleri için gereken iznin alınmasında,
 • ruhsatname alınmasında,
 • amatör telsizcilik belgesi alınmasında,
 • bu amaçla yapılacak ihalelere katılabilmek için gereken dokümanların hazırlanmasında,
 • ihalelerle ilgili sürecin takip olunmasında, ihalelere iştirak olunması aşamasında gereken hukuki desteğin sağlanmasında,
 • ihalelerden sonra idare ile yapılacak sözleşmelerin hazırlanmasında veya idarece hazırlanan sözleşmelerin incelenmesinde,
 • abonelik sözleşmelerinin, ulusal veya uluslararası arabağlantı sözleşmelerinin, ortak yerleşim ve tesis paylaşımı sözleşmelerinin, elektronik haberleşme şebekesi, alt yapısı ve/veya hizmetlerine erişim sözleşmelerinin Telekomünikasyon mevzuatı çerçevesinde müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • elektronik haberleşme hizmeti vermek amacıyla her türlü elektronik haberleşme alt yapısı ve bunların destekleyici ekipmanlar üzerinde geçiş hakkı kurulmasında, bunun için gereken sözleşmelerinin Telekomünikasyon mevzuatı çerçevesinde müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • abonelik sözleşmelerinden, arabağlantı sözleşmelerinden, erişim sözleşmelerinden çıkan ihtilafların hallinde, bu amaçla gereken davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • Kurum tarafından verilen adli para cezalarına itiraz olunmasında,
 • Kurum tarafından alınan tedbirlerin kaldırılması için gereken başvuruların yapılmasında,
 • Kurum tarafından yetkilendirmenin iptali veya faaliyetin durdurulması yönünde alınan kararların iptali için dava açılmasında,
 • telekomünikasyon hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
 • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.