Uyarılar

Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu internet sitesinin ziyaret edilmesi, burada yer alan herhangi bir bilgi ve belgenin indirilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, üçüncü şahıslara herhangi bir suretle sunulması aşağıda yer alan kurallara tabi olup, bu internet sitesine giren ziyaretçiler, söz konusu kurallara uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Ziyaret ve Kullanım Kuralları
 1. Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu internet sitesi Avukatlık Kanunu ve bu kanuna isnat ile çıkarılmış mevzuat ve Türkiye Barolar Birliğince ilan olunan Meslek Kuralları çerçevesinde hazırlanmaya çalışılmıştır.
 2. Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu internet sitesinde yer alan tüm bilgi, belgeler ile tasarımlar reklam amacı taşımamakta olup, bilgilendirici mahiyettedir. Bu sebeple bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler hiç bir şekilde Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu avukatlarının hukuki görüşü veya hukuki tavsiyesi anlamını taşımaz.
 3. Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu internet sitesindeki tüm bilgi, belgeler ile tasarımlar ve bunlar üzerindeki fikri haklar Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosuna ait olup, Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu ortaklarından yazılı onay olmadıkça kopyalanamaz ve kullanılamaz.
 4. Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu internet sitesi belirli aralıklarla güncellense dahi, bu internet sitesinde yer alan tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz, doğru ve güncel olduğu garanti edilmemektedir. Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu, bu internet sitesinde sunulan bilgi ve belgeler nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 5. Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu internet sitesini herhangi bir suretle ulaşan ziyaretçiler, bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgelerin kendi hukuki sorunlarına benzer olduğundan hareketle, herhangi bir avukata danışmadan söz konusu bilgi ve belgelere isnat ederek hareket etmemelidir. Zira her hukuki mesele bir diğerinden farklı ve tamamen kendisine özgüdür.
 6. Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu internet sitesine herhangi bir suretle ulaşan ziyaretçiler, bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler sebebiyle herhangi bir zarara uğradıklarını iddia edemezler.
 7. Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu internet sitesi, reklam veya iş geliştirme ve benzeri amaçlar ile kullanılamaz.
 8. Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu internet sitesine link yaratmak, Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu ortaklarının açık yazılı izni olmadıkça kesinlikle yasaktır.
 9. Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgelerin tamamı sadece kişisel ve gayri ticari amaçlarla internette kamuya arzedilmiştir.
 10. Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu internet sitesinde yer alan tüm bilgi ve belgelerin internette kamuya arzedilmiş olması, bu bilgi ve belgelere ulaşan herhangi bir kişi ile Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu avukatları arasında avukat-müvekkil ilişkisi yaratmaz. Aynı şekilde Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu avukatlarına telefon, mektup, faks, telgraf, e-mail ve benzeri suretle ulaşılmış olması veya ulaşılmış olduğunun varsayılması, ulaşan veya ulaştığı varsayılan herhangi bir kişi ile Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu avukatları arasında avukat-müvekkil ilişkisi kurulmaz. Zira Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu avukatları ile sizin aranızda bir avukatlık anlaşması imzalanana kadar hiç bir şekilde taraflar arasında avukat-müvekkil ilişkisi kurulmuş olmayacaktır.
 11. Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu internet sitesinde yer alan bağlantılar (linkler) yalnızca ziyaretçilerin başka bilgi ve belgelere ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bağlantılar (linkler) hiç bir şekilde bağlantı (link) olarak verilen kişi, kurum ve kuruluşları tavsiye ettiğimiz, önerdiğimiz, onayladığımız anlamına gelmediği gibi, bu kişi, kurum ve kuruluşlar ile herhangi bir hukuki bağımız, ortaklık, sponsorluk ilişkimiz olduğu gibi bir anlam da taşımaz. Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu, bu bağlantılarda (linklerde) kullanılan hiç bir ticari ismin, ünvanın, işletme adının, markanın veya logonun kullanımından sorumlu olmadığı gibi, bu bağlantılarda (linklerde) yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu da garanti etmez.