Av. Hazal Özen

Avukat

Av. Hazal Özen, Avukat (İstanbul Barosu)

  • hazalozen@develiogludag.com
  • İstanbul, 1994
  • Tükçe, İngilizce
  • 2018 – 2019 Kingston Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, Londra, İngiltere, ‘Uluslararası Hukukun Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisinin Analizi -Türkiye Örneği-‘ konulu tez (LL.M.)
  • 2013 – 2017 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul
  • 2008 – 2013 Özel Şişli Terakki Lisesi, İstanbul

İş Hayatı

  • 2019 yılından itibaren Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu’nda avukat, İstanbul
  • 2017 – 2018 Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu’nda stajyer avukat, İstanbul
error: Content is protected !!