Anti Damping Hukuku

Büromuz,
  • bir ürün ithalatının dampingli olduğu ve bu dampingli ürün ithalatının, “benzer ürün”ün yerel üreticilerine zarar veya zarar tehdidi arz ettiğini veya bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirdiği tespit edilmesi nedeniyle anti - damping soruşturması başlanması halinde, gerekli savunların verilmesinde,
  • soruşturmanın başında gerektiğinde yetkili makamlardan süre uzatılması talep olunmasında,
  • soruşturmanın başında gerektiğinde yetkili makamlardan gizli bilginin korunmasının talep olunmasında,
  • soruşturmanın başında yetkili makamlar tarafından alınan geçici önlemlere, konulan geçici vergiye, tahmin edilen geçici anti-damping vergisine eş değerde talep olunan teminata, soruşturma aracılığı ile kararlaştırılan tahmini damping vergisi tutarının belirtilmesi şartıyla yapılan gümrükte değer sabitleştirmesine (gümrük vergilerinin askıya alınmasına) itiraz olunmasında,
  • soruşturmanın sonunda yetkili makamlar tarafından uygulanan anti damping vergisine itiraz olunmasında,
  • soruşturmanın sonunda yetkili makamlara fiyat taahhütleri verilmesi hususunda yardımcı olunmasında,
  • soruşturmanın sonunda yetkili makamlar tarafından uygulanan anti damping vergisine karşı dava açılmasında,
  • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.