Inheritance Law

Büromuz, vasiyetnamelerin, miras sözleşmelerin, tek taraflı ve çift tarafı mirastan feragat sözleşmelerinin, miras taksim sözleşmelerinin, miras hissesinin temliki sözleşmesinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde, vasiyetnamenin iptali davalarının, tenkis davalarının, mirasçılık (veraset) belgesi davalarının, mirasın reddi davalarının, mirasın reddinin iptali davalarının, mirasçılıktan çıkarılmaya karşı itiraz davalarının, miras sebebiyle istihkak davalarının, mirasın taksimi davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında ve miras hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.