Finansal Yeniden Yapılandırma

Büromuz,
  • Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşları, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve finansal kuruluşlar, alacak tahsiline yönelik olarak alacaklılar tarafından kurulan özel amaçlı şirketler ve aynı amaçla kurulan yatırım fonları ile kredi ilişkisi içinde bulunan ve finansal darboğaz yaşayan borçluların finansal yeniden yapılandırma görüşmelerinin yapılmasında,
  • finansal yeniden yapılandırma görüşmeleri çerçevesinde belirlenecek koşullarda, vadelerin uzatılması, kredinin yenilemesi, ilave yeni kredi verilmesi, anapara ve / veya faiz indirilmesi, faizden vazgeçilmesi, kredilerin kısmen veya tamamen iştirake çevirmesi, kredilerin ayni, nakdi veya tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir ve temlik edilmesi, kredilerin borçlu veya üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye edilmesi, diğer banka ve finansal kurumlarla birlikte hareket edilerek protokoller yapılması vesair tedbirler alınması için ilgili kuruluşlarla görüşmelerin yapılmasında,
  • dar boğazda olan şirketlerin bankalara ve finansal kuruluşlara olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirilebilmesine ve katma değer yaratmaya devam ettirilebilmesine imkan verilmesinin sağlanmasına yardımcı olunmasında
  • bu amaçla finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarının akdolunmasında, bu anlaşmaların onaylanması hususunda gerekli işlemlerin yapılmasında
  • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.