Av. Hazal Özen (Avukat)

Av. Sarp Dağ (Avukat)
3 Temmuz 2017
Av. Engin Deniz Ortaç (Avukat)
15 Eylül 2022
 
Av. Hazal Özen, Avukat (İstanbul Barosu)
  • hazalozen@develiogludag.com
  • İstanbul, 1994
  • Tükçe, İngilizce
  • 2018 - 2019 Kingston Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, Londra, İngiltere, 'Uluslararası Hukukun Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisinin Analizi -Türkiye Örneği-' konulu tez (LL.M.)
  • 2013 - 2017 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul
  • 2008 - 2013 Özel Şişli Terakki Lisesi, İstanbul
İş Hayatı
  • 2019 yılından itibaren Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu'nda avukat, İstanbul
  • 2017 - 2018 Develioğlu & Dağ Hukuk Bürosu'nda stajyer avukat, İstanbul