Girdi yapan develiogludag

Hakaret Suçu ve Cezası (TCK ya göre)

Hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişinin Türk ceza kanununa göre üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırıldığı suçtur. Hakaret, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Şerefe Karşı Suçlar” […]

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024 (TCK ya göre)

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, alkollü araç kullanma cezası 2024 yılı için 6,439 TL olarak tespit edilmiştir. Bu ceza ilk sefer alkollü yakalanmada geçerlidir ve tekrarlayan durumlarda ağırlaşır. Ayrıca, alkollü araç kullanma cezası alındığında, araç trafikten menedilirken sürücü belgesine 6 aylığına el konulur ve 20 ceza puanı yazılır. Bu önlemler, trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücülerin alkollü araç […]

2024 Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

Ehliyetsiz araç kullanıma cezası, bir sürücünün resmi bir sürücü belgesine sahip olmadan veya sürücü belgesi iptal edilmiş olduğu halde motorlu bir aracı sürmesi durumunda alacağı cezadır. Bu durum, Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. Maddesi tarafından düzenlenen sürücü belgesi alma yükümlülüğünü ihlal ettiği için cezaya tabidir. Kanun, motorlu araçların sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından kullanılmasını ve bu […]

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına İtiraz Dilekçesi

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz etmek, teknik bir süreç gerektirir ve bu süreçte uzman bir İstanbul avukatlık bürosundan destek almak önemlidir. Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına Nasıl İtiraz Edilir? Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz etmek için öncelikle itiraz dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede, cezanın neden haksız veya hatalı olduğu detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, savunma ve delillerle desteklenen […]

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması (Şubat 2009 İtibarıyla)

Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de şirket kurması, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3’üncü maddesinin a bendi gereği uluslararası antlaşmalar veya özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe serbesttir ve yerli gerçek ve tüzel kişilere uygulanan esaslara tabidir. Türk mevzuatında şirketler 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenmiştir. […]

Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinmesi (Şubat 2009 İtibarıyla)

Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinmesi hususu 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35’inci maddesinde düzenlenmiştir. Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de Türk mevzuatına göre kurmuş veya iştirak etmiş oldukları yabancı sermayeli şirketlerin gayrimenkul edinmesi hususu ise 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36’ncı maddesi ile 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3’üncü maddesinin d bendinde düzenlenmiştir. Tapu Kanunu’nun […]