Property acquisition of the foreigners in Turkey (Stand February 2009):

Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinmesi hususu 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35’inci maddesinde düzenlenmiştir. Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de Türk mevzuatına göre kurmuş veya iştirak etmiş oldukları yabancı sermayeli şirketlerin gayrimenkul edinmesi hususu ise 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36’ncı maddesi ile 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3’üncü maddesinin d bendinde düzenlenmiştir. Tapu Kanunu’nun […]

Society foundation of the foreigners in Turkey (Stand February 2009):

Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de şirket kurması, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3’üncü maddesinin a bendi gereği uluslararası antlaşmalar veya özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe serbesttir ve yerli gerçek ve tüzel kişilere uygulanan esaslara tabidir. Türk mevzuatında şirketler 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenmiştir. […]