2024 Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

2024 Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

Ehliyetsiz araç kullanıma cezası, bir sürücünün resmi bir sürücü belgesine sahip olmadan veya sürücü belgesi iptal edilmiş olduğu halde motorlu bir aracı sürmesi durumunda alacağı cezadır. Bu durum, Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. Maddesi tarafından düzenlenen sürücü belgesi alma yükümlülüğünü ihlal ettiği için cezaya tabidir. Kanun, motorlu araçların sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından kullanılmasını ve bu kişilere bu araçların sürülmesine izin verilmesini kesin bir şekilde yasaklamaktadır.

Trafik kuralları ve cezaları, güvenli bir sürüş ortamı sağlamak için sürekli olarak güncellenmektedir. Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2024 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte önemli değişikliklere uğramıştır ve cezalar attırılmıştır. Bu yeni düzenlemeler, sürücülerin ve araç sahiplerinin trafik kurallarına daha fazla uymalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası son yıllarda daha ciddi ve etkili bir şekilde uygulanmaktadır. Ehliyetsiz sürücülerin ve kurallara uymayan diğer sürücülerin tespiti için trafik denetimleri 2024 yılında özellikle akşam saatlerinde kritik noktalarda arttırılmıştır.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, hiçbir ehliyeti olmayan kişinin araç kullanması veya sürücü belgesi iptal edilen birinin araç kullanması, önemli idari para cezalarıyla karşılaşmasına neden olacaktır. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, trafik kurallarına uymamanın maliyeti daha da artmıştır. Artık sürücüler, ehliyetsiz araç kullanmanın hem kendileri hem de toplum için olumsuz sonuçları olduğunu daha iyi anlayacaklardır.

Ehliyet Nedir?

Ehliyet, Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. Maddesi’nde tanımlandığı gibi, motorlu araçları kullanma yetkisi veren resmi bir belgedir. Bu belge, sürücünün trafik kurallarını bilmesini ve aracı güvenli bir şekilde kullanabilme becerisini göstermesini sağlar. Ehliyet sahibi olmak için belirli bir yaş sınırını geçmek, gerekli sürücü eğitimini tamamlamak ve sürücü sınavını başarıyla geçmek gibi şartlar karşılanmalıdır. Ehliyet, sürücülerin yetkinliklerini kanıtlayan ve belirli sınıftaki araçları kullanma yetkisi veren önemli bir belgedir.

Araca Göre Sürücü Belgesi Sınıfları

Sürücü belgesi sınıfları, belge sahiplerine hangi tür araçları kullanabilecekleri konusunda rehberlik eder. Toplamda on yedi sınıf bulunmaktadır:

 1. M Sınıfı: Mopet ve motorsiklet.
 2. A1 Sınıfı: Hafif motorsiklet.
 3. A2 Sınıfı: Orta büyüklükteki motorsiklet.
 4. A Sınıfı: Büyük motorsiklet.
 5. B1 Sınıfı: Hafif dört tekerlekli motorlu araç.
 6. BE Sınıfı: Otomobil ve hafif römork.
 7. C1 Sınıfı: Hafif kamyonet.
 8. C1E Sınıfı: Hafif kamyonet ve römorku.
 9. C Sınıfı: Kamyonet.
 10. CE Sınıfı: Kamyonet ve römorku.
 11. D1 Sınıfı: Küçük yolcu taşıyan araç.
 12. D1E Sınıfı: Küçük yolcu taşıyan araç ve römorku.
 13. D Sınıfı: Yolcu taşıyan araç.
 14. DE Sınıfı: Yolcu taşıyan araç ve römorku.
 15. F Sınıfı: Traktör.
 16. G Sınıfı: İş makineleri.
 17. K Sınıfı: Küçük motosiklet ve traktör.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

Ehliyetsiz araç kullanma cezası, Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. Maddesi’nde detaylı bir şekilde incelenmektedir. Ehliyetsiz araba kullanma suçun oluşması için aşağıda belirtilen durumlardan birinin veya birden fazlasının varlığı gerekir:

 • Herhangi bir ehliyeti olmayan sürücünün araç kullanması
 • Polis tarafından sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınan sürücünün araç kullanması
 • Ehliyeti iptal edilen kişinin araç kullanması
 • Ehliyetinin süresi dolan sürücünün araç kullanması
 • Ehliyette yer almayan bir sınıfta araç kullanılması

2024’te Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Bu gibi yukarıda belirtilmiş durumlarda, sürücülerin ehliyeti olmadan araç kullanması halinde, 2024 yılı için belirlenen idari para cezası 12.978 TL’dir. Oldukça yüksek olan bu cezadan korunmak için öncelikle kurallara uymaya dikkat edilmesi gerekiyor. Ceza Türkiye’deki asgari ücrete oldukça yakın. Eğer size kesilen cezanın usul ve yasaya aykırı olduğunu düşünüyorsanız, cezaya itiraz hakkınız bulunuyor.

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz dilekçesi yazımızdan örnek indirebilirsiniz.

Ehliyetsiz Kişilere Araç Kullandırma Cezası

Bununla birlikte, aracın sürücüsüne ek olarak aracı ehliyetsiz kişilere kullandıran araç sahibine de aynı miktarda idari para cezası verilir. Dolayısıyla, hem aracı süren kişiye hem de aracın sahibine ayrı ayrı 12.978 TL idari para cezası uygulanır.

15 Yaşından Küçük Kişilerin Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

Ehliyetsiz araç kullanan kişinin 15 yaşından küçük olması durumunda, çocuğa idari para cezası uygulanmaz. Bu durumda, sadece ehliyetsiz kullanılan aracın sahibine 2024 yılı için 12.978 TL idari para cezası verilir.

Araç Kullanırken Ehliyet Yanında Bulundurmamanın Cezası

Bir sürücü belgesine sahip olmasına rağmen araç kullanırken ehliyetini yanında bulundurmama eyleminin cezası, 2024 yılı için 1.507 TL idari para cezasıdır.

Farklı Sınıfta Araç Kullanmanın Cezası

Farklı sınıfta, yani o araç sınıfı için geçerli ehliyeti bulunmasına rağmen araç kullanan bir kişi, kanunlara göre ehliyetsiz araç kullanma suçunu işlemiş sayılır. Bu durumda, yetkili makamların tespitiyle verilecek idari para cezası 2024 yılı için 6.440 TL’dir. Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de aynı miktarda idari para cezası verilir. Böylece, hem ehliyetsiz aracı süren kişiye hem de ehliyetsiz sürülen aracın sahibine toplamda 6.440 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Süresi Bitmiş Ehliyetle Araç Kullanmanın Cezası

Ehliyeti bulunmasına rağmen süresi bitmiş ve yenilenmemişse bu durumda kişi, ehliyetsiz araç kullanma suçunu işlemektedir. Bu durumda, yetkili makamların tespitiyle verilecek idari para cezası 2024 yılı için 2.610 TL’dir. Süresi bitmiş ehliyetle araç kullanılması durumunda sadece sürücüye ceza verilir, araç sahibine ceza uygulanmaz.

Ehliyetsiz ve Alkollü Araç Kullanmanın Ekstra Cezası

Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanılması iki ayrı suç teşkil ettiğinden her bir suç için ayrı ayrı idari para cezası uygulanır. Alkollü araç kullanma suçu bakımından, sürücünün alkollü araç kullanırken kaçıncı kez yakalandığı ve kanındaki alkol düzeyine göre verilen idari para cezası değişmektedir. Ayrıca, alkollü araç kullanma suçu için mevzuatta öngörülen diğer idari yaptırımlar da hem ehliyetsiz hem de alkollü araç kullanma için ayrı ayrı verilen idari para cezasının yanında uygulanabilir.

Araç sürücüsünün kanındaki alkol seviyesinin 1.00 promilin üstünde olması durumunda, bu suç TCK 179 kapsamında suç teşkil eder ve sürücü hakkında ceza davası açılabilir. Sürücüye ceza davası sonucunda suçtan dolayı yaptırım uygulanması halinde, sadece ehliyetsiz araç sürme suçundan kaynaklı idari para cezası verilir. Alkollü araç kullanma suçu hakkında daha detaylı bilgi için Alkollü Araç Kullanma Suçu ve Cezası başlıklı yazı incelenebilir.

Ehliyetsiz Kazaya Karışma

Ehliyetsiz bir sürücünün trafik kazası geçirmesi, cezanın artmasına neden olmaz. Ancak, önemli olan bilinçli taksirle mi yoksa normal taksirle mi hareket edildiğidir. Bilinçli taksirle hareket edildiği kanısına varılırsa, sürücüye daha ciddi cezalar verilir. Bilinçli taksir, kişinin istenmeyen bir olayın gerçekleşmesini tahmin etmesine rağmen, kural ihlali yaparak veya şansa güvenerek hareket etmesidir.

Ehliyetsiz Yapılan Kazanın Masraflarını Kasko Karşılar Mı?

Ehliyetsiz bir sürücü, kasko sigortası olan bir araçla kaza yaparsa ve sürücünün kusuru yoksa veya daha az kusurluysa, zararların tazmin edilmesi için karşı tarafın sigorta şirketine başvurulabilir. Dolayısıyla, ehliyetsiz bir şekilde kaza yapılsa dahi, karşı tarafın kusurlu olması durumunda ehliyetsiz sürücünün tazminat alması mümkündür.

Photo by Kaique Rocha: https://www.pexels.com/photo/black-suv-beside-grey-auv-crossing-the-pedestrian-line-during-daytime-125514/